Mikayla Whitmore - The World's Blackest Black
Mikayla Whitmore
The World's Blackest Black
  • archival metallic print
    36 x 24 in. (91.44 x 60.96 cm)
    2018
    MW 1903
Works: Previous / Next